A37B

A37

BOČNI VJETAR

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »bočni vjetar« (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar