A33B

A33

OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRIJELAZ

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »obilježen pješački prijelaz« (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;