A32B

A32

PJEŠACI NA CESTI

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »pješaci na cesti« (A32) označuje blizinu dijela ceste kojim se kreću pješaci