A28B

A28

POLEDICA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »poledica« (A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;