A25B

A25

RADOVI NA CESTI

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

znak »radovi na cesti« (A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kad je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak;