A01B
Previous Image

A01

OPASNOST NA CESTI

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

Znak »opasnost na cesti« (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«. Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;