C131

C131

KILOMETARSKA OZNAKA ZA AUTOCESTE ILI BRZE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C131) označuje kil na kojoj je znak postavljen. Znak je za autoceste zelene boje, za brze ceste plave boje, a broj i vanjski rub su bijele boje. Znak se, u pravilu, postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje;