C122

C122

OGRANIČENJE NAJVEĆE DOPUŠTENE BRZINE NA CESTAMA HRVATSKE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

200x300 cm

100x150 cm

Opis znaka

znak »ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Hrvatske« (C122) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala kad je vozilo u prometu