C101

C101

CESTARINA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

Dimenzije

100x100 cm

150x100 cm

200x150 cm

200x300 cm

Opis znaka

znak »cestarina« (C101) postavljen iznad prometnih trakova označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.