C96

C96

IZLAZ SA AUTOCEI BRZE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »izlaz sa autocei brze ceste« (C96) označuje udaljenost do početka prometnog traka za izlaz s ceste. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje. Znak se postavlja, u pravilu, kad je prometni trak za izlaz s autoceste ili brze ceste kraći od propisane dužine te na završetku autoceste ili brze ceste.