C88

C88

OTVARANJE PROMETNOG TRAKA ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

40x40 cm

60x60 cm

90x90 cm

Opis znaka

znak »otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C88) označuje mjesto na kojem se otvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika. Na znakovima C88, C89 i C90 umjesto simbola može biti tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«;