C87

C87

PRESTROJAVANJE VOZILA S NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

100x100 cm

150x100 cm

200x150 cm

200x300 cm

Opis znaka

znakovi »prestrojavanje vozila« (C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87). Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak C87 postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;