C86

C86

PRESTROJAVANJE VOZILA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

60x40 cm

90x60 cm

135x90 cm

Opis znaka

znakovi »prestrojavanje vozila« (C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87). Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.