C79

C79

NAZIV NASELJENOG MJESTA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

100x50 cm

100x75 cm

130x50 cm

130x75 cm

160x50 cm

160x75 cm

Opis znaka

znak »naziv naseljenog mjesta« (C79) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto. Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju;