C69

C69

ZAVRŠETAK CESTE NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA – BRZE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

40x60 cm

60x90 cm

90x135 cm

Opis znaka

znak »završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila – brze ceste« (C69) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila; Znak je prekrižen kosom crtom crvene boje;