B01B
Previous Image

B01

RASKRIŽJE S CESTOM S PREDNOŠĆU PROLASKA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

HI folija

Dimenzije

60x60x60 cm

90x90x90 cm

120x120x120 cm

Opis znaka

Znak "raskrižje s cestom s prednošću prolaska" (B01) označuje blizinu raskrižje na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik istostranična trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje