B56B

B56

DOPUŠTENI SMJEROVI

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

znakovi »dopušteni smjerovi« (B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;