B34B

B34

ZABRANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA – CARINA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina« (B34) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti. Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«. Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog