B22B

B22

ZABRANA PROMETA ZA VOZILA ČIJA UKUPNA ŠIRINA PRELAZI ODREĐENU ŠIRINU

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

Znak »zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu« (B22) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;