B17B

B17

ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE I BICIKLE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

Znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;