B16B

B16

ZABRANA PROMETA ZA BICIKLE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

d=40 cm

d=60 cm

d=90 cm

Opis znaka

znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;