70

70

OBAVIJESNI PUTOKAZ

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »obavijesni putokaz« (70), upućuje na poslovno-trgovački centar ili objekt u naselju;