51

51

TURISTIČKA INFORMATIVNA PLOČA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

Znak »turistička informativna ploča« (51) je pravokutnog oblika, veličine do 10 m2. Uz ovaj znak, u pravilu se postavlja i znak »turističke informacije« (326). Turistička informativna ploča ima osnovnu podlogu smeđe boje.