41

41

PUTOKAZNI PANO ZA SMJEŠTAJNE OBJEKTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41), ozna­čuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji su na panou naznačeni;