40

40

PUTOKAZNA PLOČA ZA SMJEŠTAJNE OBJEKTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »putokazna ploča za smještajne objekte« (40), ozna­čuje pojedinačni hotel, motel i pansion u koji vodi cesta na koju putokazna ploča upućuje;