13

13

OBAVIJESNA PLOČA ZA TURISTIČKU ZNAMENITOST ILI OBJEKT

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »obavijesna ploča za turističku znamenitost ili objekt« (13), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označa­va naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do turističke znamenitosti ili objekta.