12

12

OBAVIJESNA PLOČA ZA PODRUČJE PRIRODNE ZNAMENITOSTI

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »obavijesna ploča za područje prirodne znamenitosti« (12), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označava naziv, vrstu te smjer odvajanja i udaljenost do mjesta od koga se odvaja cesta koja vodi do znamenitosti na koju se znak odnosi.