11

11

OBAVIJESNA PLOČA ZA POVIJESNU ZNAMENITOST ILI OBJEKT

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

znak »obavijesna ploča za povijesnu znamenitost ili objekt« (11), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna­čava naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do povijesne znamenitosti ili objekta.