h63

H63

Vidljivost u magli

Opis znaka

Obilježavanje bijeliH točaka uz vanjsku stranu rubne crte za ocjenu vidljivosti u magli. Veličina bijeliH točaka, koje se ucrtavaju na kolnik, je 200x40 cm, a razmak 35 metara.