h51

H51

Označivanje prometnih površina za posebne namjene

Opis znaka

obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobusna stajališta (H51, H52 i H53)