h27

H27

Polja za usmjerivanje prometa

Opis znaka

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: između dva traka sa suprotnim smjerovima – slika H27;