h11

H11

Poprečne oznake na kolniku

Opis znaka

Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povučene na kolniku tako da zaHvaćaju jedan ili više prometnih trakova.