d09

D09

predputokaz

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta. Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;