d02

D02

predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02). Postavlja se na interegionalnom čvorištu.