h56

H56

Označivanje prometnih površina za posebne namjene

Opis znaka

obilježavanje mjesta namijenjenim isključivo osobama s invaliditetom