h54

H54

Označivanje prometnih površina za posebne namjene

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:         

Opis znaka