h53

H53

Označivanje prometnih površina za posebne namjene

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Opis znaka

obilježavanje mjesta namijenjenih isključivo za autobusna stajališta (H51, H52 i H53)