h34

H34

Polja za usmjerivanje prometa

Opis znaka

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: na ulaznom kraku na autocesti - H33