h28

H28

Polja za usmjerivanje prometa

Opis znaka

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: -između dva traka s istim smjerovima – H28;