h12

H12

Poprečne isprekidane crte na raskrižju

Opis znaka

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13)