C132

C132

OZNAKA DIONICE DRŽAVNE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

35x30 cm

45x40 cm

Opis znaka

znak »oznaka dionice državne ceste« (C132) označuje broj državne ceste, broj dionice te kilometar dionice državne ceste na kojoj je znak postavljen. Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka;