C129

C129

BROJ DRŽAVNE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

35x25 cm

60x25 cm

Opis znaka

znak »broj državne ceste« (C129) označuje broj državne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;