C128

C128

BROJ AUTOCESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

35x25 cm

50x25 cm

60x25 cm

Opis znaka

znak »broj autoceste« (C128) označuje broj autoceste. Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo A i vanjski je rub bijele boje; Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;