C127

C127

BROJ MEĐUNARODNE CESTE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

35x25 cm

50x25 cm

60x25 cm

Opis znaka

znak »broj međunarodne ceste« (C127) označuje broj međunarodne ceste. Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;