C107

C107

PREDZNAK ZA OBILAZAK

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »predznak za obilazak« (C107) označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta. Znak »predznak za obilazak« označuje pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kad je zbog obilaska naselja, e ili oštećenja kolnika promet djelomice ili potpuno zabranjen. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa znaku se mora dodati dopunska ploča s natpisom »OBILAZAK ....km«;