C102

C102

OBAVIJEST O NAPLATI CESTARINE

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

100x100 cm

150x100 cm

200x150 cm

200x300 cm

Opis znaka

znak »obavijest o naplati cestarine« (C102) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.