C93

C93

DOPUŠTENA BRZINA NA POJEDINOM PROMETNOM TRAKU

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku. Brzine na znaku dane su kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje;