C92

C92

ZATVARANJE PROMETNOG TRAKA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Opis znaka

znak »zatvaranje prometnog traka« (C92) označuje mjesto gdje je zatvoren, odnosno ukinuta jedna od prometnih traka namijenjena kretanju vozila u istom smjeru. Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje. Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;