C90

C90

PROMETNI TRAK ZA VOZILA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Tip folije

EG folija

HI folija

Dimenzije

40x40 cm

60x60 cm

90x90 cm

Opis znaka

znak »prometni trak za vozila javnog prijevoza putnika« (C90) označuje simbolom ili tekstom prometni trak kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika. Na znakovima C88, C89 i C90 umjesto simbola može biti tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«;