C80

C80

ZAVRŠETAK NASELJENOG MJESTA

Dimenzije znaka i vrsta folije od kojih proizvodimo znak:

Dimenzije

100x50 cm

100x75 cm

130x50 cm

130x75 cm

160x50 cm

160x75 cm

Opis znaka

znak »završetak naseljenog mjesta« (C80) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta. Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označuje s kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju;